12 dấu hiệu của sự an bình nội tâm

12 dấu hiệu của sự an bình nội tâm - The Twelve Signs of Inner Peace

12 dấu hiệu của sự an bình nội tâm - The Twelve Signs of Inner Peace

1. Thường suy nghĩ và hành động tự nhiên thay vì từ nỗi sợ dựa trên trải nghiệm quá khứ.
2. Có khả năng hiển nhiên về việc tận hưởng từng giây phút.
3. Không có hứng thú trong việc phê phán cái tôi.
4. Không có khao khát phán đoán chỉ trích người khác.
5. Không có hứng thú với sự xung đột, mâu thuẫn.
6. Không có hứng thú trong việc phân tích lý giải hành động của người khác.
7. Không lo sợ (một dấu hiệu rất quan trọng).
8. Thường xuyên cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc.
9. Có những cảm giác hài lòng về sự gắn kết với người khác và với thiên nhiên.
10. Thường xuyên có những nụ cười theo cách của trái tim.
11. Tăng khả năng xúc cảm yêu thương rộng mở cho những người khác và có khao khát muốn mở rộng yêu thương.
12. Gia tăng xu thế để sự việc xảy ra hơn là khiến sự việc diễn ra.
Huỳnh Huệ dịch

The Twelve Signs of Inner Peace (by unknown)

1. Tendency to think and act spontaneously rather from fear based on past experiences
2) An unmistakable ability to enjoy each moment
3) Loss of interest in judging self.
4) Loss of interest in judging other people
5) Loss of interest in conflict
6) Loss of interest in interpreting actions of others
7) Loss of ability to worry (this s a very serious symptom)
8) Frequent overwhelming episodes of appreciation.
9) Contented feelings of connectedness with others and nature.
10) Frequent attacks of smiling through the eyes of the heart.
11) Increasing susceptibility to love extended by others as well as the uncontrollable urge to extend it.
12) Increasing tendency to let things happen rather than to make them happen.

(Sưu tầm từ DCN – dotchuoinon.com)

Ai đó

Ai đó - Is that you?

Ai đó - Is that you?Ai đó đã làm một việc vàng son;
Ai đó đã chứng tỏ là bè bạn khi cần;
Ai đó đã hát vang bài ca đẹp;
Ai đó đã mỉm cười cả ngày;
Ai đó đã nghĩ rằng, “Thật ngọt ngào để vui sống”;
Ai đó đã nói rằng, “Tôi vui mừng ban tặng”;
Ai đó đã chiến đấu dũng cảm;
Ai đó đã sống để bảo vệ chính nghĩa;
Phải chăng “Ai đó” chính là bạn?

Somebody
Somebody did a golden deed;
Somebody proved a friend in need;
Somebody sang a beautiful song;
Somebody smiled the whole day long;
Somebody thought, “Tis sweet to live”;
Somebody said, “I’m glad to give”;
Somebody fought a valiant fight;
Somebody lived to shield the right;
Was the “somebody” you?

Loan Subaru dịch