Chuyên mục: Kỹ năng lắng nghe

Nguyên tắc lắng nghe & thấu hiểu

Lắng nghe & thấu hiểu là nguyên tắc quan trọng trong lĩnh vực quan hệ giao tiếp giữa người với người, là chìa khóa để có được cuộc giao tiếp hiệu quả. Nếu muốn gây ảnh hưởng đối với một người thì điều đầu tiên là bạn cần phải hiểu người đó. Bạn không thể thành công nếu chỉ dựa…

Read More »

Cản trở vấn đề trong lắng nghe

Trong việc giao tiếp để quyết định được sự thành công của bạn hay không là nhờ kỹ năng lắng nghe.Sự lắng nghe tập trung không phải là đơn giản, vì nó thường bị nhiều yếu tố cản trở. Hãy tập lắng nghe mỗi ngày để bạn có thể hiểu sâu hơn người giao tiếp mang lại những giá trị…

Read More »

10 lý do khiến bạn không đạt được mục tiêu trong cuộc sống

Không nên ôm đồm và cố gắng làm tất cả mọi thứ, thiếu một kế hoạch cụ thể, từ bỏ khi mọi việc trở nên khó khăn… Khắc phục được những lý do khiến mình thất bại, chúng ta sẽ thành công. Việc đặt ra mục tiêu, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào như sức khỏe, công việc, tài sản……

Read More »