2 bài học tâm đắc trong kinh doanh

Làm kinh doanh sau nhiều năm, bên cạnh nhiều bài học khác, có 2 bài học, 2 hình tượng mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất cũng lại là 2 câu hỏi mà tôi không ngừng dành thời gian của mình để giải đáp được nó.

Với tôi, chỉ cần giải quyết thành công 2 câu hỏi này nghĩa là Tôi thành công!

Vậy 2 câu hỏi đó là gì?

Câu hỏi thứ nhất: “Làm thế nào mà có rất nhiều doanh nhân đi chơi, đi du lịch vẫn có tiền, hệ thống vẫn hoạt động và tiền vẫn tự động đổ về tài khoản?”

Giải quyết được câu hỏi này đó chính là bạn sẽ tìm ra được: “Quy trình, quy chuẩn, điều hành, nghiệp vụ, chiến lược và tầm nhìn”

Câu hỏi thứ 2: “Làm thế nào mà các đại ca, sư phụ trong giang hồ lại có cả trăm đàn em sẵn sàng hi sinh, xả thân lao lên chấp nhận đổ máu vì mình?”

Giải quyết câu hỏi này bạn sẽ tìm ra được bí quyết về: “Quản lý nhân sự, đối nhân xử thế”

Tôi đã tìm hiểu điều đó nhiều năm và cũng đã tìm ra nhiều lời giải đáp, áp dụng cho mình.

Với tôi, tôi còn rất nhiều bài học tâm đắc. Ở đó tôi luôn nhìn cuộc sống dưới lăng kính của người làm kinh doanh nên tôi cảm thấy mọi thứ đều có ý nghĩa và giá trị của riêng nó.

Còn bạn, hình tượng bạn thấy tâm đắc trong kinh doanh là gì ?

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *